Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0384-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Ново оборудване – нови възможности
Бенефициент: "Колев и Колев" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 08.05.2013
Дата на приключване: 08.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Ново оборудване – нови възможности
Дейности: Дейност 1 Проектен старт
Дейност 3 Доставка на оборудване
Дейност 2 Избор на изпълнители за доставка на оборудване
Дейност 4 Финализиране на проекта
Разходи за консултантски услуги по изготвяне на проектното предложение по настоящата процедура
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Интегрити Консултинг" ООД
Евромакс-96
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 311 940 BGN
Общ бюджет: 517 550 BGN
БФП: 310 530 BGN
Общо изплатени средства: 310 527 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 310 530 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 62 388 BGN
2014 248 139 BGN
2015 0 BGN
310 527 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 263 951 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 53 030 BGN
2014 210 919 BGN
2015 0 BGN
263 948 BGN
В т.ч. Национално финансиране 46 580 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 9 358 BGN
2014 37 221 BGN
2015 0 BGN
46 579 BGN
Финансиране от бенефициента 207 960 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 5 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 6 Сформиран екип за изпълнение на проекта
Индикатор 7 Проведени процедури за избор на изпълнител
Индикатор 8 Закупено ново технологично оборудване
Индикатор 9 Материали за визуализация на проекта
Индикатор 10 Изготвени финални отчети на проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз