Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.1.09-0013-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Създаване на съвременна система за кариерно израстване на преподавателите в Медицински университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов“ – Варна
Бенефициент: Медицински университет - Варна
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 08.03.2013
Начална дата: 23.04.2013
Дата на приключване: 23.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: Създаване на условия за повишаване на качеството на образователните услуги.
Дейности: Подготовка на дейност "Създаване на система за кариерно израстване"
Изпълнение на дейност "Създаване на система за кариерно израстване"
Подготовка на дейност "Разработване и прилагане на програма за квалификация"
Изпълнение на дейност "Разработване и прилагане на програма за квалификация" 2*
Подготовка на дейност "Създаване на инструментариум"
Изпълнение на дейност "Създаване на инструментариум" 3*
Подготовка на дейност "Осигуряване на публичност и визуализация по проекта"
Изпълнение на дейност "Осигуряване на публичност и визуализация по проекта"
Изпълнение на дейност "Организация, управление и мониторинг на проекта"
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 176 515 BGN
Общ бюджет: 163 170 BGN
БФП: 163 170 BGN
Общо изплатени средства: 163 151 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 163 170 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 35 303 BGN
2014 71 522 BGN
2015 56 326 BGN
163 151 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 138 694 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 30 008 BGN
2014 60 794 BGN
2015 47 877 BGN
138 678 BGN
В т.ч. Национално финансиране 24 475 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 5 295 BGN
2014 10 728 BGN
2015 8 449 BGN
24 473 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/ % учители/ преподаватели, включени в програми за обучение и за повишаване на квалификацията
Индикатор 2 Брой/% учители/ преподаватели, завършили програми за повишаване на квалификацията


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз