Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0006-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Закупуване на нови машини и оборудване с цел подобряване на ефективността и намаляване на енергоемкостта на "ВМ Конструкт ООД"
Бенефициент: ВМ Конструкт ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 08.04.2013
Начална дата: 30.04.2013
Дата на приключване: 30.01.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Русе
Описание
Описание на проекта: Закупуване на нови машини и оборудване с цел подобряване на ефективността и намаляване на енергоемкостта на„ВМ Конструкт” ООД
Дейности: Дейност 1 Доставка на оборудването
Дейност 2 Монтаж, въвеждане в експлоатация и първоначално изпитване
Дейност 3 Извършване на дейности по визуализация на проекта
Дейност 3.1 Монтиране на обозначителна табела и стикери
Дейност 4 Изготвяне на финален финансов отчет
Дейност 4.1 Отчет на изразходваните средства
Дейност 5 Архивиране на документацията
Дейност 5.1 Надлежно архивирани документи, готови за проверка
Дейност 6 Извършване на енергиен одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 211 553 BGN
Общ бюджет: 408 001 BGN
БФП: 204 001 BGN
Общо изплатени средства: 211 552 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 204 001 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 211 552 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
211 552 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 173 401 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 179 819 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
179 819 BGN
В т.ч. Национално финансиране 30 600 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 31 733 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
31 733 BGN
Финансиране от бенефициента 211 553 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 2 Общо енергийни спестявания
Индикатор 3 Намаляване на емисиите на СО2
Индикатор 4 Брой създадени нови работни места на пълен работен ден
Индикатор 5 Електроенергия за единица продукция


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз