Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0005-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: ИНХОМ-98 подобрява енергийната си ефективност
Бенефициент: "ИНХОМ-98" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 08.04.2013
Начална дата: 30.04.2013
Дата на приключване: 30.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Аксаково
Описание
Описание на проекта: ИНХОМ 98 подобрява енергийната си ефективност
Дейности: Дейност 1: Сформиране на екип за управление на проекти и дейности по управление на проекта
Дейност 2: Процедури по поддоговаряне и сключване на договори
Дейност 3: Доставка на оборудването, инсталиране, 72-часови проби, обучение на персонала и въвеждане в експлоатация на новото оборудване
Дейност 4: Визуализация на проекта
Дейност 5: Закриване на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"МИЛКО" ЕООД
"А.Д.ХОЛД" ООД
"Евромаркет Компресорс" АД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 494 927 BGN
Общ бюджет: 989 854 BGN
БФП: 494 927 BGN
Общо изплатени средства: 494 927 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 494 927 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 494 927 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
494 927 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 420 688 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 420 688 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
420 688 BGN
В т.ч. Национално финансиране 74 239 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 74 239 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
74 239 BGN
Финансиране от бенефициента 494 927 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 3 Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкостта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Създадени инвестиции
Индикатор 5 Откриване на ново работно място


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз