Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.3.04-0031-C0001
Номер на проект: Д01-3803/12.03.2013
Наименование: Развитие на електронните форми на дистанционно обучение в Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг - София
Бенефициент: КОЛЕЖ ПО МЕНИДЖМЪНТ, ТЪРГОВИЯ И МАРКЕТИНГ - СОФИЯ
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.08.2012
Начална дата: 12.03.2013
Дата на приключване: 12.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: ВЪВЕЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ФОРМИ НА ДО В КМТМ ЧРЕЗ ВЪВЕЖДАНЕ НА СЕСТЕМА ЗА ЕДО, ОБУЧЕНИЕ НА ПРЕПОДАВОТЕЛИТЕ И УСВОЯВАНЕТО НА НОВИ ЗНАНИЯ.
Дейности: Изпълнение на дейност "Въвеждане на стандарти и правила за провеждане на дистанционно електронно обучение и разработване на учебни планове и програми за две специалности на дистанционна форма на обучение"
Изпълнение на дейност "Изграждане и въвеждане на платформа за дистанционно обучение и модул за онлайн видеоконферентни лекции в реално време и интеграция на системата за електронно обучение с административната система на колежа"
Изпълнение на дейност "Разработване на специфично учебно съдържание"
Изпълнение на дейност "Разработване на мултимедийни учебни помагала"
Изпълнение на дейност "Обучаване на преподавателския и административния персонал за работа със системата за електронно обучение"
Изпълнение на дейност "Включване на студентите в електронни форми на дистанционно обучение"
Изпълнение на дейност "Осигуряване на публичност на реализираните дейности"
Изпълнение на дейност "Оборудване на три компютърни зали за провеждане на онлайн тестове"
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Консoрциум „Иновативен обучителен софтуер“
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 415 663 BGN
Общ бюджет: 360 707 BGN
БФП: 360 707 BGN
Общо изплатени средства: 360 707 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 360 707 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 83 032 BGN
2014 277 675 BGN
2015 0 BGN
360 707 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 306 601 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 70 577 BGN
2014 236 023 BGN
2015 0 BGN
306 601 BGN
В т.ч. Национално финансиране 54 106 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 12 455 BGN
2014 41 651 BGN
2015 0 BGN
54 106 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 разработени програми за електронни форми на дистанционно обучение
Индикатор 2 брой студенти, включени в курсове за електронни форми на дистанционно обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз