Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-7.0.07-0152-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Иновации и инвестиции в областта на професионалното обучение
Бенефициент: Сдружение "Ресурсен център за европейско сътрудничество"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 15.02.2013
Начална дата: 22.04.2013
Дата на приключване: 01.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: На територията на ЕС
Описание
Описание на проекта: Осигуряване на възможност за кандидатстващата организация и други национални и регионални организации и институции да приложат опита на партньора, чрез обмяна на идеи, знания, ноу-хау и персонал, чрез съвместно разработения проект и генериране на добавена стойност в областта на социалното включване, образованието и обучението.
Дейности: Дейност 1. Управление на проекта
Дейност 2. Процедури за подбор на изпълнители
Дейност 3. Проучване на опита на Полша в професионалното обучение, чрез посещения на място и обмяна на служители
Дейност 4. Разпространение и обмяна на информация и опит, чрез организиране на събития и публикации
Дейност 5. Анализ и проучване на документи за развитие на професионалното обучение
Дейност 6. Координирано провеждане на социален експеримент, чрез внасяне, трансфер и адаптиране на иновативни модели и практики от Полша
Дейност 7. Публичност и визуализация
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 185 026 BGN
Общ бюджет: 124 396 BGN
БФП: 124 396 BGN
Общо изплатени средства: 124 396 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 124 396 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 37 005 BGN
2014 0 BGN
2015 87 390 BGN
124 396 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 105 736 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 31 454 BGN
2014 0 BGN
2015 74 282 BGN
105 736 BGN
В т.ч. Национално финансиране 18 659 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 5 551 BGN
2014 0 BGN
2015 13 109 BGN
18 659 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой разработени проекти за обмяна на опит и създадени мрежи
Индикатор 2 Брой лица, участвали в транснационални и междурегионални програми за обмяна на опит
Индикатор 3 Брой обменени нови практики, трансферирани добри практики и представени нови идеи пред партньорите
Индикатор 4 Система за мониторинг, вътрешен контрол и отчетност
Индикатор 5 Информационна кампания
Индикатор 6 Организиране и подготовка на публични мероприятия
Индикатор 7 Сключен договор за изпълнение на проектно предложение за обмяна на опит и създадени мрежи
Индикатор 8 Сключен договор за партньорство
Индикатор 9 Информационни материяли...
Индикатор 10 Работни срещи Семинари Workshop Конференции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз