Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-7.0.07-0204-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: По-добра социална интеграция за младежите в риск
Бенефициент: Община Костинброд
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 15.02.2013
Начална дата: 17.04.2013
Дата на приключване: 01.06.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: На територията на ЕС
Описание
Описание на проекта:  Предоставяне на подкрепа за социалната интеграция на деца и младежи в риск чрез изграждане на иновативен модел при работата с тях.
Дейности: Управление на проекта – Дейност 1
Обмен на опит и добри практики при работата на деца и младежи в риск – Дейност 2
Прилагане на иновативен модел при работата на деца и младежи в риск във връзка с по-добрата им социална интеграция - Дейност 3
Популяризиране на иновативния модел при работата на деца и младежи в риск във връзка с по-добрата им социална интеграция и изграждане на партньорска мрежа – Дейност 4
Визуализация и публичност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 257 839 BGN
Общ бюджет: 2 528 BGN
БФП: 2 528 BGN
Общо изплатени средства: 2 204 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 2 528 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 51 568 BGN
2014 - 42 871 BGN
2015 - 6 493 BGN
2 204 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 2 149 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 43 833 BGN
2014 - 36 440 BGN
2015 - 5 519 BGN
1 873 BGN
В т.ч. Национално финансиране 379 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 7 735 BGN
2014 - 6 431 BGN
2015 - 974 BGN
331 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой разработени проекти за обмяна на опит и създадени мрежи
Индикатор 2 Брой обменени нови практики, трансферирани добри практики и представени нови идеи пред партньорите
Индикатор 3 Брой създадени партньорства...
Индикатор 4 Брой центрове/оргганизации за работа с деца в риск запознати с иновативния модел за работа с деца
Индикатор 5 Брой деца в риск, повлияни от иновативния модел
Индикатор 6 Брой прилагащи добрите практики
Индикатор 7 Брой целенасочени действия за сътрудничество
Индикатор 8 Брой приложили иновативния модел в работата си с деца в риск
Индикатор 9 Брой социално интегрирани деца в риск


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз