Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0500-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Закупуване и въвеждане в експлоатация на ново технологично оборудване в „Хранитех“ ЕООД
Бенефициент: ХРАНИТЕХ ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 17.04.2013
Дата на приключване: 17.02.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Стара Загора
Описание
Описание на проекта: Закупуване и въвеждане в експлоатация на ново технологично оборудване в „Хранитех“ ЕООД
Дейности: Дейност 1: Назначаване на отгговорник от страна на фирмата за
Дейност 2: Избор на доставчик, закупуване и въвеждане в експлоатация на оборудване.
Избор на експерт-счетоводител за одит по проекта.
Разходи за визуализация
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
„Байер-БГ” ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 293 258 BGN
Общ бюджет: 417 636 BGN
БФП: 292 345 BGN
Общо изплатени средства: 292 345 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 292 345 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 292 345 BGN
2015 0 BGN
292 345 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 248 494 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 248 494 BGN
2015 0 BGN
248 494 BGN
В т.ч. Национално финансиране 43 852 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 43 852 BGN
2015 0 BGN
43 852 BGN
Финансиране от бенефициента 125 682 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 3 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Индикатор 1: Намаляване на себестойността на продукцията,.,
Индикатор 5 Индикатор 2: Увеличаване на годишното производство линии
Индикатор 6 Индикатор 3: Увеличаване на годишното производство допълнителни модули
Индикатор 7 Индикатор 4: Увеличаване на приходите от продажби


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз