Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.08-0092-C0001
Номер на проект: A12-22-85
Наименование: Укрепване на организационния и административен капацитет на общинска администрация- гр. Брезник чрез повишаване на квалификацията на служителите.
Бенефициент: Община Брезник
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 01.03.2013
Начална дата: 09.04.2013
Дата на приключване: 09.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Перник
                    Брезник
Описание
Описание на проекта: Укрепване на организационния и административен капацитет на общинска администрация - гр. Брезник чрез повишаване на квалификацията на служителите в нея
Дейности: Управление на проектните дейности
2.Дейности за повишаване на квалификацията на служителите в общинската администрация чрез организиране и провеждане на специализирани обучения
3. Дейности за информация и публичност
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ТЕЗА" ЕООД
"ИВИКО" ЕООД
Кракра АД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 80 014 BGN
Общ бюджет: 76 298 BGN
БФП: 76 298 BGN
Общо изплатени средства: 76 298 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 76 298 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 52 074 BGN
2014 24 224 BGN
2015 0 BGN
76 298 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 64 853 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 44 263 BGN
2014 20 590 BGN
2015 0 BGN
64 853 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 445 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 7 811 BGN
2014 3 634 BGN
2015 0 BGN
11 445 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 Брой сключени договори за екипа на проекта
Индикатор 6 Брой осъществени процедури за избор на изпълнител по реда на ЗОП
Индикатор 7 Брой анализи за напредъка на проекта
Индикатор 8 Брой идентифицирани проблеми и предприети действия
Индикатор 9 Брой проведени обучения от ИПА
Индикатор 10 Брой проведени обучения от избран изпълнител
Индикатор 11 Брой изготвени учебни програми
Индикатор 12 Брой получени сертификати за преминато обучение
Индикатор 13 Брой осъществени обратни връзки от целевите групи
Индикатор 14 Общ брой обучаеми лица Брой служители на общинската администрация
Индикатор 15 информационни транспаранти
Индикатор 16 публикации в местни и регионални медии
Индикатор 17 срещи на екипа по проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз