Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0429-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване конкурентноспособността на "ТМ - ТЕХНОЛОДЖИ" АД чрез технологична модернизация
Бенефициент: "ТМ -ТЕХНОЛОДЖИ" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 14.02.2013
Дата на приключване: 14.06.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Русе
Описание
Описание на проекта: Повишаване конкурентноспособността на „ТМ - ТЕХНОЛОДЖИ” АД чрез технологична модернизация
Дейности: Начало на дейност 1 (Подготовка за провеждане на процедури по доставки на оборудване)
Изпълнение на дейност 1 (Подготовка за провеждане на процедури по доставки на оборудване)
Начало на дейност 2 (Провеждане на процедура по доставка на оборудване- подбор и избор на подизпълнител )
Изпълнение на дейност 2 (Провеждане на процедура по доставка на оборудване - подбор и избор на подизпълнител)
Начало на дейност 3 (Доставка, монтаж и пускане в редовна експлоатация на оборудване)
Изпълнение на дейност 3 (Доставка, монтаж и пускане в редовна експлоатация на оборудване)
Начало на дейност 4 (Промоциране и популяризиране)
Изпълнение на дейност 4 (Промоциране и популяризиране)
Начало на дейност 5 (Отчетност и одит)
Изпълнение на дейност 5 (Отчетност и одит)
Разходи за консултантски услуги
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Одитори и Ко" ООД
ЗАК ООД
Soraluce S. COOP.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 929 956 BGN
Общ бюджет: 3 142 814 BGN
БФП: 1 885 688 BGN
Общо изплатени средства: 1 885 688 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 885 688 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 385 991 BGN
2014 1 499 697 BGN
2015 0 BGN
1 885 688 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 602 835 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 328 093 BGN
2014 1 274 743 BGN
2015 0 BGN
1 602 835 BGN
В т.ч. Национално финансиране 282 853 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 57 899 BGN
2014 224 955 BGN
2015 0 BGN
282 853 BGN
Финансиране от бенефициента 1 286 637 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 4 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Закупена машина – Многоцелеви фрезовъчен център за подов монтаж
Индикатор 6 Нови технологии.
Индикатор 7 Нови продукти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз