Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-3.3.01-0004-C0001
Номер на проект: BG161PO001/3.3-01/2008/001-3-02
Наименование: КОМУНИКАЦИОННА КАМПАНИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ВЪТРЕШНИЯ ТУРИЗЪМ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Бенефициент: Министерство на икономиката и енергетиката
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2008
Начална дата: 09.12.2008
Дата на приключване: 09.06.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Комуникационни кампании
Дейности: дейност 1 Организация и управление на проекта
дейност 2 Изготвяне на документация и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки
дейност 3 Изготвяне на анализ на причините за увеличението на пътуването на българи зад граница
дейност 4 Изработване на комуникационна стратегия
дейност 8 - Дейности за визуализация и публичност
дейност 7 - Мониторинг на ефективността от маркетинговите дейности по проекта
дейност 5 Участия изложения с основна насоченост популяризиране на българските туристически дестинации за български туристи
дейност 6 -Изготвяне на наръчник, информационни материали и провеждане на информационни семинари
дейност 9 - Независим финансов одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 5 432 600 BGN
Общ бюджет: 2 527 411 BGN
БФП: 2 527 411 BGN
Общо изплатени средства: 2 619 452 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 2 527 411 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 123 996 BGN
2010 997 260 BGN
2011 1 099 273 BGN
2012 398 924 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 619 452 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 2 148 299 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 105 397 BGN
2010 847 671 BGN
2011 934 382 BGN
2012 339 085 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 226 534 BGN
В т.ч. Национално финансиране 379 112 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 18 599 BGN
2010 149 589 BGN
2011 164 891 BGN
2012 59 839 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
392 918 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Допълнителни нощувки на българи в страната
Индикатор 2 Допълнителни нетни приходи от международен туризъм
Индикатор 3 Допълнителни нощувки на българи в страната
Индикатор 4 Удовлетвореност на българските туристи от туристическите услуги
Индикатор 5 Удовлетвореност на българските туристи от информационните услуги и информацията
Индикатор 6 Подкрепени годишни национални програми за маркетинг и реклама
Индикатор 7 Разработена и осъществена комуникационна кампания на вътрешния пазар
Индикатор 8 Участие на ДАТ с щанд и организирани журналистически пътувания в туристически изложения в България
Индикатор 9 Участие на представители на туристическия бизнес, НПО и общини в България в информационни семинари


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз