Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO004-2.0.01-0011-C0001
Номер на проект: ДОПТ-2/18.01.2013 г.; ДОПТ-38/23.12.2014 г.
Наименование: "Обходен път на гр. Враца - Път I-1 (E79)"
Бенефициент: Агенция “Пътна инфраструктура”
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Транспорт"
Дата на решение на договарящия орган: 15.10.2012
Начална дата: 18.01.2013
Дата на приключване: 30.04.2018
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Враца
                    Враца
Описание
Описание на проекта: Iзграждането на нов участък от пътя с дължина 6.8166 km (габарит Г 10.5, двулентов път, по една лента за всяка посока на движение), с което ще се довърши обходния път на град Враца. При завършването на проекта транзитния поток, който в момента преминава през града, ще бъде напълно отклонен от града.
Дейности: Строителство и изграждане
Непредвидени разходи
Техническа помощ
Възнаграждения (за планиране и проектиране)
Надзор по време на строителството
Закупуване на земя
Публичност
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 16 358 704 BGN
Общ бюджет: 15 887 846 BGN
БФП: 15 887 846 BGN
Общо изплатени средства: 14 412 600 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 15 887 846 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 713 870 BGN
2014 11 054 831 BGN
2015 1 643 899 BGN
14 412 600 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 12 710 277 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 371 096 BGN
2014 8 843 865 BGN
2015 1 315 119 BGN
11 530 080 BGN
В т.ч. Национално финансиране 3 177 569 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 342 774 BGN
2014 2 210 966 BGN
2015 328 780 BGN
2 882 520 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Спестени милиони евро (пътища)
Индикатор 2 1. Изграден първокласен път от националната пътна мрежа с габарит Г 10,5
Индикатор 3 2. Изграждане на пътен възел с подлез
Индикатор 4 3.Изграждане на четириклонни кръстовища
Индикатор 5 4. Изграждане на кръгово кръстовище
Индикатор 6 5. Изграждане на жп прелез с автоматични устройства за пресичане
Индикатор 7 6. Водостоци – тръбни
Индикатор 8 7.Водостоци – квадратни
Индикатор 9 8.Водостоци – плочни
Индикатор 10 10.Изкопи
Индикатор 11 11. Насипи
Индикатор 12 9. Изграждане на П- образна подпорна стена
Индикатор 13 12. Основа на пътя от несортиран трошен камък
Индикатор 14 13. Битумен свързващ слой
Индикатор 15 14. Асфалтова смес за основния пласт
Индикатор 16 15. Асфалтова смес за долния пласт на покритието
Индикатор 17 16. Плътен асфалтобетон тип „А” 4 сm
Индикатор 18 17. Еластична ограда


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз