Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO004-2.0.01-0010-C0001
Номер на проект: ДОПТ-1/17.01.2013 г.; ДОПТ-24/04.09.2014 г.
Наименование: "Подготовка на проект "(Е-79) Видин - Монтана"
Бенефициент: Агенция “Пътна инфраструктура”
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Транспорт"
Дата на решение на договарящия орган: 17.12.2012
Начална дата: 17.01.2013
Дата на приключване: 24.11.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
Описание
Описание на проекта: Извършване на подготвителни дейности, необходими за стартиране строителството на проект „Видин - Монтана“ с цел успешна реализация на инвестиционния проект.
Дейности: 6. Извършване на Одит по пътната безопасност на фаза идеен проект и работен проект
5. Изготвяне план за управление на околната среда и план за собствен екологичен мониторинг на околната среда.
1.Изработване на проекти за модернизация на Път І-1( E79 ) „Видин Ботевград“
3. Археологически проучвания за издирване на археологически обекти
2. Изработване на Доклад за ОВОС и ДОСВ
4. Изработване на комплексен доклад за оценка за съответствието и технически контрол по част „Конструктивна“
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 372 567 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 425 056 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 209 425 BGN
2014 203 431 BGN
2015 12 200 BGN
425 056 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 167 540 BGN
2014 162 745 BGN
2015 9 760 BGN
340 045 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 41 885 BGN
2014 40 686 BGN
2015 2 440 BGN
85 011 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 1.1. Изработен идеен и технически проект за модернизация на Път І-1( E79 ) „Видин - Ботевград“, Участък № 1: Път І-1 „Видин – Димово“от km 3+757 до km 39+480; Участък № 2: Път І-1 „Димово – Бела - Ружинци“от km 39+480 до km 61+750
Индикатор 2 1.2. Изработен идеен и технически проект за модернизация на Път І-1( E79 ) „Видин - Ботевград“, Участък № 1: Път І-1 „Ружинци - Монтана“ от км 61+750 до км 102+060; Участък № 2: Път І-1 „Монтана - Враца“ от км 111+305.50 до км 140+008.
Индикатор 3 2. Изработен Доклад за ОВОС и Доклад за оценка на степента на въздействие (ДОСВ)
Индикатор 4 3. Археологически проучвания - издирване на археологически обекти
Индикатор 5 4.1. Изработен комплексен доклад за оценка за съответствието и технически контрол по част „Конструктивна“ за следните участъци: Участък № 1: Път І-1 „Видин – Димово“от km 3+757 до km 39+480; Участък № 2: Път І-1 „Димово – Бела - Ружинци“от km 39+480
Индикатор 6 4.2. Изработен комплексен доклад за оценка за съответствието и технически контрол по част „Конструктивна“ за следните участъци: Участък № 1: Път І-1 „Ружинци - Монтана“ от км 61+750 до км 102+060; Участък № 2: Път І-1 „Монтана - Враца“ от км 111+305.50
Индикатор 7 5. Изготвен план за управление на околната среда и план за собствен екологичен мониторинг на околната среда
Индикатор 8 6.1. Изготвени доклади за извършване на Одит по пътната безопасност на фаза идеен проект и работен проект за следните участъци: 1. Път I-1 (Е 79) „Видин - Димово” от км 3+757 до км 39+480; 2. Път I-1 (Е 79) „Димово–Бела-Ружинци” от км 39+480 до км 61+
Индикатор 9 6.2. Изготвени доклади за извършване на Одит по пътната безопасност на фаза прединвестиционни проучвания, идеен проект и работен проект за следните участъци: 1. Път I-1 (Е 79) „Ружинци – Монтана” от км 61+750 до км 102+060; 2. Път I-1 (Е 79) „Монтана -


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз