Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-2.1.01-0053-C0001
Номер на проект: BG161PO001/2.1-01/2007/001/047-01
Наименование: Лот 54 Рехабилитация и реконструкция на път III-202 "Граница Русе-Опака" от км 38+365 до км 52+553, област Търговище
Бенефициент: Агенция “Пътна инфраструктура”
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 23.11.2012
Начална дата: 18.12.2012
Дата на приключване: 06.03.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Търговище
Описание
Описание на проекта: Дейностите по настоящия проект свързани с подобряване на инфраструктурата на път III-202 Участък "Граница Русе-Опака", от км 38+365 до км 52+553 ще имат ключова роля за икономическото развитие на региона. Подобряването на конфигурацията на инфраструктурата и степента на изграденост имат решаващо значение за подобряване на регионалната достъпност, чрез изграждане на елементите на инфраструктурата в отделните общини, съобразно техния специфичен потенциал и инфраструктурни дефицити.
Дейности: Дейност 1: ЕКИП ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА
Дейност 2: СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ
Дейност 3: СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР
Дейност 4: ПУБЛИЧНОСТ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
Дейност 5: АВТОРСКИ НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКТА
Дейност 6: ВЪВЕЖДАНЕ НА ОБЕКТА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
Дейност 7: ОДИТ НА ПРОЕКТА
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 8 670 734 BGN
Общ бюджет: 8 831 554 BGN
БФП: 8 384 425 BGN
Общо изплатени средства: 8 380 532 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 8 384 425 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 813 362 BGN
2014 7 264 514 BGN
2015 302 656 BGN
8 380 532 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 7 126 761 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 691 358 BGN
2014 6 174 837 BGN
2015 257 258 BGN
7 123 453 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 257 664 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 122 004 BGN
2014 1 089 677 BGN
2015 45 398 BGN
1 257 080 BGN
Финансиране от бенефициента 817 449 BGN
Индикатори
Индикатор 1 стойност на спестено време в евро/год в резултат от реконструирани пътища за пътници и товари
Индикатор 2 увеличаване на трафика на пътници и товари по рехабилитирани пътища (база 2006 г.)
Индикатор 3 км реконструирани пътища


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз