Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-2.1.01-0052-C0001
Номер на проект: BG161PO001/2.1-01/2007/001/046-01
Наименование: Лот 51 Рехабилитация и реконструкция на път IІІ - 302 Драгомирово - Царевец от км 10+000 до км 27+460", област Велико Търново, община Свищов
Бенефициент: Агенция “Пътна инфраструктура”
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 23.11.2012
Начална дата: 18.12.2012
Дата на приключване: 06.03.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
Описание
Описание на проекта: Път III- 302 като третокласен път попада в обхвата на ОПРР. Второкласните и третокласни пътища в България са силно износени. Съществува неотложна нужда от тяхното модернизиране, за да се подобри безопасността им, както и да се подпомогне развитието на туризма и достъпа до административните, здравните, образователните и културните заведения.
Дейности: Дейност 1: ЕКИП ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА
Дейност 2: СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ
Дейност 3: СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР
Дейност 4: ПУБЛИЧНОСТ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
Дейност 5: АВТОРСКИ НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКТА
Дейност 6: ВЪВЕЖДАНЕ НА ОБЕКТА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
Дейност 7: ОДИТ НА ПРОЕКТА
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 11 282 296 BGN
Общ бюджет: 10 015 036 BGN
БФП: 10 015 036 BGN
Общо изплатени средства: 9 636 186 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 10 015 036 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 291 863 BGN
2014 3 453 174 BGN
2015 2 891 149 BGN
9 636 186 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 8 512 781 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 798 083 BGN
2014 2 935 198 BGN
2015 2 457 477 BGN
8 190 758 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 502 255 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 493 779 BGN
2014 517 976 BGN
2015 433 672 BGN
1 445 428 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 стойност на спестено време в евро/год в резултат от реконструирани пътища за пътници и товари
Индикатор 2 увеличаване на трафика на пътници и товари по рехабилитирани пътища (база 2006 г.)
Индикатор 3 км реконструирани пътища


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз