Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.06-0056-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Бордова система за самоуправление на хидравлични разпределители"
Бенефициент: "Пойнт Ел-България" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.10.2012
Начална дата: 07.12.2012
Дата на приключване: 07.06.2014
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: Целта на проекта е придобиване на нови знания относно възможностите за автоматизирано управление в областта на хидравликата, свързване на хидравлични и електронни елементи в система, експерименти за проверка на тези възможности.
Дейности: Разходи за възнаграждения на персонал, вкл. за здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя Разходи за възнаграждения на персонал, вкл. за здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя
Разходи за оборудване и инструменти, представляващи ДМА Разходи за оборудване и инструменти, представляващи ДМА
Разходи за сгради и помещения за срока на изпълнение на проекта Разходи за сгради и помещения за срока на изпълнение на проекта
Проектиране на пилотен прототип Проектиране на пилотен прототип
Разходи за материали, консумативи, вложени в научноизследователската и развойна дейност по проекта Разходи за материали, консумативи, вложени в научноизследователската и развойна дейност по проекта
Разходи за визуализация Разходи за визуализация
Изработка на пилотен прототип Изработка на пилотен прототип
Предварителни изпитвания на пилотния прототип Предварителни изпитвания на пилотния прототип
4.3 Разходи за консултантски и еквивалентни на тях услуги, използвани изключително за научноизследователската и развойна дейност по проекта. 4.3 Разходи за консултантски и еквивалентни на тях услуги, използвани изключително за научноизследователската и развойна дейност по проекта. Моля, уточнете.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 307 974 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 131 989 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой създадени НИРД работни места
Индикатор 2 брой наети изследователи в предприятията


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз