Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.06-0103-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Разработване на иновативна софтуерна система за управление и мониторинг на актуалното техническото състояние на МПС"
Бенефициент: "ОПТИМА ТЕХНОЛОДЖИС" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.10.2012
Начална дата: 07.12.2012
Дата на приключване: 07.07.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Предмет на настоящия проект е разработката на иновативна софтуерна система за управление и мониторинг на актуалното техническото състояние на моторни превозни средства (МПС).
Дейности: Разработване на проектно предложение по процедурата Разработване на проектно предложение по процедурата
Сформиране на екип по проекта Сформиране на екип по проекта
Наем на помещение Наем на помещение
Провеждане на процедура за избор на изпълнител за придобиване на лицензи за бази данни Провеждане на процедура за избор на изпълнител за придобиване на лицензи за бази данни
Разработване на проектно задание за софтуер и проектиране на процеса на работа Разработване на проектно задание за софтуер и проектиране на процеса на работа
Софтуерна разработка Софтуерна разработка
Визуализация Визуализация
Партньори
Партньори:
“ДЖИ ЕМ ДЖИ Брокерс” ООД
Изпълнители:
Сибола 2000 ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 108 023 BGN
Общ бюджет: 127 391 BGN
БФП: 74 464 BGN
Общо изплатени средства: 74 464 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 74 464 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 74 464 BGN
2015 0 BGN
74 464 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 63 294 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 63 294 BGN
2015 0 BGN
63 294 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 170 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 11 170 BGN
2015 0 BGN
11 170 BGN
Финансиране от бенефициента 83 074 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой създадени НИРД работни места
Индикатор 2 ,Сформиран екип за управление и изпълнение на проекта'
Индикатор 3 'Изготвен финален отчет'
Индикатор 4 Разработена иновативна софтуерна система за управление и мониторинг на актуалното техническото състояние на моторни превозни средства
Индикатор 5 "Изработена временна информационна табела"


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз