Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.06-0051-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Система за кинематичен анализ със специфично приложение в областта на спорта, медицината и биомеханиката"
Бенефициент: "Смартком-България"АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.10.2012
Начална дата: 07.12.2012
Дата на приключване: 07.12.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: "Цели на проекта са: 1. Придобиване на допълнителни знания и опит в няколко високотехнологични области, свързани с информационните и комуникационни технологии, спорта и здравето; 2. Придобиване на допълнителни знания по отношение на пазара на системи за кинематичен анализ и възможностите за навлизане в него; 3. Създаване на предпоставки за експериментално развитие на системата за кинематичен анализ и нейната пазарна реализация, навлизайки по този начин в нова и перспективна пазарна ниша."
Дейности: Дейност 1. Възнаграждения на персонал, вкл. за здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя
Дейност 2. Разходи за материали, консумативи, вложени в научноизследователската и развойна дейност по проекта.
Партньори
Партньори:
"КЮ ЕЙ СИ" ООД
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 85 615 BGN
Общ бюджет: 132 433 BGN
БФП: 79 460 BGN
Общо изплатени средства: 79 460 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 79 460 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 43 215 BGN
2014 36 245 BGN
2015 0 BGN
79 460 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 67 541 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 36 733 BGN
2014 30 808 BGN
2015 0 BGN
67 541 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 919 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 6 482 BGN
2014 5 437 BGN
2015 0 BGN
11 919 BGN
Финансиране от бенефициента 57 077 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой създадени НИРД работни места
Индикатор 2 брой наети изследователи в предприятията
Индикатор 3 брой регистрирани търговски марки, дизайни, патенти и т.н. от подкрепените предприятия и изследователски организации


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз