Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.06-0037-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Индустриални научни изследвания за създаване на технология за подобряване на качеството и стабилизация на изображението с използването на инерционни сензори"
Бенефициент: "ММ Солушънс" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.10.2012
Начална дата: 07.12.2012
Дата на приключване: 07.06.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: Основната цел на проекта е да обедини усилията на водещата фирма в България в областта на видеотехнологиите MM Солушънс с учени от Института по информационни и комуникационни технологии - БАН, работещи в областта на обработката на изображения и обработката на сензорна информация за осъществяване на технологичен пробив на световно равнище в областта на стабилизацията и подобряване качеството на изображенията. В резултат от проекта ще бъдат създадени нови алгоритми, които представляват иновация в световен мащаб
Дейности: Група 1: Дейност 1. Проучване на съществуваща научна и технологична информация.
Група 1: 2. Изследване и класифициране на съществуваща научна и технологична информация.
Група 2: Дейност 1. Създаване, експериментиране на методи и алгоритми за отчитане на въртене на тяло по данни от 3-мерен жироскоп.
Група 2: Дейност 2. Алгоритми за обработка на данни от 3-мерен акселерометър.
Група 2: Дейност 3. Съпровождане на подвижен обект по данните на свързани с него жироскоп и акселерометър.
Група 2: Дейност 4. Определяне на нарочното движение на камерата
Група 2: Дейност 5.Реализация на методи за стабилизация с използване на два съседни кадъра.
Група 2: Дейност 6.Реализация на методи за корекция на размазването.
Група 2: Дейност 7. Реализация на методи за получаване на изображения с голям динамичен диапазон.
Група 3: Дейност 1. Създаване на цялостна технология за видеостабилизация с използване на жироскопни сензори.
Група 3: Дейност 2. Създаване на цялостна технология за стабилизация с използване на инерционни сензори.
Група 3: Дейност 3. Създаване на цялостна технология за увеличаване на динамичния диапазон на изображения.
Група 3: Дейност 4. Създаване на цялостна технология за стабилизация с едновременно използване на инерционни сензори и последователни кадри.
Група 4: Дейност 1. Тестване на ниво компонент.
Група 4: Дейност 2. Тестване на технологиите.
Визуализация
Консултантски услуги за изработване на проектно предложение
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 491 677 BGN
Общ бюджет: 598 862 BGN
БФП: 443 323 BGN
Общо изплатени средства: 443 323 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 443 323 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 83 291 BGN
2014 0 BGN
2015 360 032 BGN
443 323 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 376 825 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 70 797 BGN
2014 0 BGN
2015 306 027 BGN
376 825 BGN
В т.ч. Национално финансиране 66 498 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 12 494 BGN
2014 0 BGN
2015 54 005 BGN
66 498 BGN
Финансиране от бенефициента 174 383 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой НИРД проекти
Индикатор 2 брой проекти за сътрудничество предприятия - изследователски институции
Индикатор 3 брой създадени НИРД работни места
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 брой НИРД проекти, подкрепени в до-пазарна фаза
Индикатор 6 брой наети изследователи в предприятията
Индикатор 7 Амплитуда на ротационно клатене на камерата, което се компенсира във изображението, период на трептенето между 100 и 500 мс
Индикатор 8 Амплитуда на транслационно клатене на камерата което се компенсира във изображението, период на трептенето между 100 и 500 мс
Индикатор 9 Остатъчни геометрични изкривявания от неедновременна експозиция (rolling shutter), период на трептенето между 100 и 500 мс
Индикатор 10 Брой на петната с различими средни стойности в изображението на прозрачна тестова плака от типа Imatest™ Stepchart 20-patch OECF targets, High contrast 1000:1
Индикатор 11 Извършен обзор на съществуващите научни изследвания за решаване на проблемите, свързани със създаване на нова технология за стабилизация и подобряване на изображенията с използване на данни от инерционни сензори и генериране на насоки за подобряване каче
Индикатор 12 Създадени компоненти от сложната система за стабилизация. Експериментиране и оценка на методи и алгоритми за стабилизация и подобряване на изображенията
Индикатор 13 Разработена технология за стабилизация и подобряване на изображението с използване на инерционни сензори
Индикатор 14 Проведени тествания
Индикатор 15 Изработена обозначителна табела


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз