Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO004-5.0.01-0061-C0001
Номер на проект: ДОПТ-22/19.11.2012 г.; ДОПТ-7/31.03.2015 г.
Наименование: „Oсигуряване на финансови средства за покриване на разходи за обучения и семинари в страната и чужбина на служители от Aгенция „Пътна иинфраструктура”, чиито функции са пряко свързани с подготовка, изпълнение и контрол на проекти по ОП „Транспорт” 2007-2013 г.”
Бенефициент: Агенция “Пътна инфраструктура”
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Транспорт"
Дата на решение на договарящия орган: 05.10.2012
Начална дата: 19.11.2012
Дата на приключване: 07.12.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е укрепване на административния капацитет на служители от Дирекция ИПОПТКФ и ЕУП в структурата на АПИ за подготовка и изпълнение на инфраструктурни проекти по ОПТ.
Дейности: 3. Обезпечаване на разходи за командировки в страната и чужбина за служителите на Дирекция ИПОПТКФ, ЕУП и ръководството на АПИ, пряко ангажирани с дейности по ОПТ при изпълнение на служебните им задължения, извън включените в предходните дейности.
2. Организиране на семинари в страната за Дирекция ИПОПТКФ и ЕУП с цел по – ефективната организация и финансова отчетност по проекти на ОП Транспорт.
1. Организиране участието на служители от структурата на АПИ от Дирекция „ИПОПТКФ” и служители, които участват в ЕУП, в специализирани обучения в страни членки на ЕС, в областта на структурните фондове на ЕС.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 686 400 BGN
Общ бюджет: 529 920 BGN
БФП: 529 920 BGN
Общо изплатени средства: 475 891 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 529 920 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 155 449 BGN
2015 320 441 BGN
475 891 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 450 432 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 132 132 BGN
2015 272 375 BGN
404 507 BGN
В т.ч. Национално финансиране 79 488 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 23 317 BGN
2015 48 066 BGN
71 384 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 (Д) 1. Участията на служители от Дирекция „ИПОПТКФ” и ЕУП в специализирани обучения в страни членки на ЕС
Индикатор 2 (Д) 2. Участията в семинари в страната на служители от Дирекция ИПОПТКФ и ЕУП , организирани от фирма, която да извършва логистиката на процеса
Индикатор 3 (Д) 3. Изработени Рол Банери


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз