Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0190-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Разширяване на пазарните позиции на „Арбанаси“ АД чрез модернизация на производството и диверсификация на продукцията
Бенефициент: Арбанаси АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 26.11.2012
Дата на приключване: 26.03.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Велико Търново
Описание
Описание на проекта: Разширяване на пазарните позиции на „Арбанаси“ АД чрез модернизация на производството и диверсификация на продукцията
Дейности: Дейност 1 Проектен старт
Дейност 2 Избор на изпълнители за доставка на оборудване
Дейност 3 Доставка и инсталиране на оборудване
Дейност 4 Визуализация на проекта
Дейност 5 Одит на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Вали компютърс ООД
"Балканконсулт ВТ"ЕООД
ANDRITZ ASSELIN THIBEAU S.A.S.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 665 520 BGN
Общ бюджет: 861 755 BGN
БФП: 517 053 BGN
Общо изплатени средства: 517 053 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 517 053 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 517 053 BGN
2015 0 BGN
517 053 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 439 495 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 439 495 BGN
2015 0 BGN
439 495 BGN
В т.ч. Национално финансиране 77 558 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 77 558 BGN
2015 0 BGN
77 558 BGN
Финансиране от бенефициента 443 680 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 4 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Индикатор 1: Закупена и инсталирана Настилаща машина
Индикатор 6 Индикатор 2: Закупено и инсталирано Сканиращо устройство
Индикатор 7 Индикатор 3: Увеличение на дела на износа от общите продажби на дружеството на третата финансова година след изпълнението на проекта (%)
Индикатор 8 Индикатор 4: Увеличение на приходите от продажби на дружеството на третата финансова година след изпълнението на проекта (%)
Индикатор 9 Индикатор 5: Въведени нови технологии / продукти (общ брой):


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз