Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0342-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Внедряване на високотехнологична производствена линия за флексо-печат в Евро Трейд М ООД
Бенефициент: "Евро-Трейд М" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 26.11.2012
Дата на приключване: 26.11.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Внедряване на високотехнологична производствена линия за флексо-печат в Евро Трейд М ООД
Дейности: Подготовка на Дейност 1 Доставка и внедряване на производствена линия за флексо-печат
Дейност 2: Визуализация и разпространение на информация за проекта
Дейност 3 Извършване на одит по проекта и отчитане на резултатите по напредъка на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 500 000 BGN
Общ бюджет: 713 251 BGN
БФП: 498 563 BGN
Общо изплатени средства: 498 558 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 498 563 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 100 000 BGN
2013 0 BGN
2014 398 558 BGN
2015 0 BGN
498 558 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 423 778 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 85 000 BGN
2013 0 BGN
2014 338 774 BGN
2015 0 BGN
423 774 BGN
В т.ч. Национално финансиране 74 784 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 15 000 BGN
2013 0 BGN
2014 59 784 BGN
2015 0 BGN
74 784 BGN
Финансиране от бенефициента 215 308 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 4 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Индикатор 1: Доставена и внедрена в експлотация линия за флексо-печат
Индикатор 6 Индикатор 2: Обучени служители за работа с линията за флексопечат
Индикатор 7 Индикатор 3: Реализиран и одитиран инвестиционен проект
Индикатор 8 Индикатор 5: Въведени нови технологии / продукти (общ брой): 5.1. нови технологии (брой) 5.2. нови продукти (брой)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз