Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0180-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Внедряване на нова технология в РАД Група КТ
Бенефициент: РАД Група Комуникационни Технологии ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 26.11.2012
Дата на приключване: 26.11.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Внедряване на нова технология в РАД Група КТ
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1
Подготовка и изпълнение на Дейност 2
Подготовка и изпълнение на Дейност 3
Подготовка и изпълнение на Дейност 4
Подготовка и изпълнение на Дейност 5
Дейност 6: Консултантски услуги
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 213 381 BGN
Общ бюджет: 249 350 BGN
БФП: 174 188 BGN
Общо изплатени средства: 174 188 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 174 188 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 167 342 BGN
2014 6 846 BGN
2015 0 BGN
174 188 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 148 060 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 142 241 BGN
2014 5 819 BGN
2015 0 BGN
148 060 BGN
В т.ч. Национално финансиране 26 128 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 25 101 BGN
2014 1 027 BGN
2015 0 BGN
26 128 BGN
Финансиране от бенефициента 92 074 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 3 Индикатор 1: Сформиран екип
Индикатор 4 Индикатор 2: Разработена техническа спецификация за Дейност 2 „Подготовка на документация, сключване на договор и разработване на Маркетингова стратегия за реализация на внедрената услуга”
Индикатор 5 Индикатор 3: Разработена техническа спецификация и документация за доставка на външни Wi-Fi базови станции
Индикатор 6 Индикатор 5: Разработена Маркетингова стратегия
Индикатор 7 Индикатор 6: Действащи външни Wi-Fi базови станции
Индикатор 8 Индикатор 7: Доставена система за диагностика и управление на мрежата
Индикатор 9 Индикатор 8: Доставен софтуер за контрол на интернет трафик
Индикатор 10 Индикатор 9: Извършен одит
Индикатор 11 Индикатор 10: Дейности по визуализация
Индикатор 12 Индикатор 11: Внедрена услуга
Индикатор 13 Индикатор 2: Намаляване на средната възраст на технологичното оборудване
Индикатор 14 Индикатор 4: Създадени инвестиции (лева) (Определение: брутни инвестиции, направени от подкрепените предприятия)
Индикатор 15 Индикатор 5: Въведени нови технологии / продукти (общ брой):


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз