Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0370-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Конкурентно развитие на „АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК“ АД чрез развитие на високотехнологичната среда в производствения процес
Бенефициент: "Ай Ти Ди Нетуърк" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 26.11.2012
Дата на приключване: 26.11.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Конкурентно развитие на „АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК“ АД чрез развитие на високотехнологичната среда в производствения процес
Дейности: Дейност 1: Организация, управление и отчетност
Дейност 2: Подготовка на тръжна документация за доставка на активи
Дейност 3: Провеждане на процедури за избор на изпълнител и подписване на договор
Дейност 4: Доставка и инсталиране на активите
Дейност 5: Визуализация на проекта
Дейност 6: Финансов одит на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Смартком-България"АД
„СОЮЗ КОНСУЛТ” ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 886 499 BGN
Общ бюджет: 3 143 142 BGN
БФП: 1 885 885 BGN
Общо изплатени средства: 1 885 885 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 885 885 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 885 885 BGN
2015 0 BGN
1 885 885 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 603 002 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 603 002 BGN
2015 0 BGN
1 603 002 BGN
В т.ч. Национално финансиране 282 883 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 282 883 BGN
2015 0 BGN
282 883 BGN
Финансиране от бенефициента 1 257 666 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 4 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Индикатор 1.1: Сформиран екип за управление на проекта по проекта
Индикатор 6 Индикатор 1.2: Вътрешно наблюдение на проекта
Индикатор 7 Индикатор 1.3: Изготвен окончателен отчет по проекта
Индикатор 8 Индикатор 2.1: Изготвена и одобрена тръжна документация
Индикатор 9 Индикатор 3.1: Изготвен оценителен доклад
Индикатор 10 Индикатор 3.2: Сключен договор с избран изпълнител
Индикатор 11 Индикатор 4.1: Доставена и въведена в експлоатация платформа за разпространение на цифрова телевизия
Индикатор 12 Индикатор 5.1: Поставена временна информационна табела
Индикатор 13 Индикатор 5.2: Поставена постоянна информационна табела
Индикатор 14 Индикатор 5.3: Поставена визуализация върху закупените активи
Индикатор 15 Индикатор 6.1: Извършен финансов одит на проекта от експерт счетоводител
Индикатор 16 Индикатор 5: Въведени нови технологии / продукти (общ брой): 5.1. нови технологии (брой) 5.2. нови продукти (брой)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз