Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0033-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Висококачествени столове
Бенефициент: "МЕБЕЛФАБ" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 26.11.2012
Дата на приключване: 26.11.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Благоевград
Описание
Описание на проекта: „Висококачествени столове”
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1 - Организация и подготовка за изпълнението на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 2 - Провеждане на тръжна процедура за избор на доставчици на ДМА и ДНА
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 - Доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на закупеното оборудване
Подготовка и изпълнение на Дейност 4 - Избор на консултантска организация и изготвяне на маркетингова стратегия
Подготовка и изпълнение на Дейност 5 - Популяризиране и визуализация на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 6 - Мониторинг и отчетност на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 7 - Финансов одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 333 200 BGN
Общ бюджет: 1 523 500 BGN
БФП: 914 100 BGN
Общо изплатени средства: 914 075 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 914 100 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 183 840 BGN
2014 730 235 BGN
2015 0 BGN
914 075 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 776 985 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 156 264 BGN
2014 620 700 BGN
2015 0 BGN
776 964 BGN
В т.ч. Национално финансиране 137 115 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 27 576 BGN
2014 109 535 BGN
2015 0 BGN
137 111 BGN
Финансиране от бенефициента 888 800 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 4 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Индикатор 1: Проведени тръжни процедури – открит избор
Индикатор 6 Индикатор 2: Закупени по проекта машини и съоръжения
Индикатор 7 Индикатор 3: Проведени процедури – събиране на поне 3 оферти
Индикатор 8 Индикатор 4: Изготвена маркетингова стратегия
Индикатор 9 Индикатор 5: Поставени визуализиращи табели и стикери по проекта
Индикатор 10 Индикатор 6: Доклад на независим одитор за проекта
Индикатор 11 Индикатор 5: Въведени нови nтехнологии / продукти (общ брой):


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз