Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.05-0027-C0001
Номер на проект: Д01-404/13.05.2013
Наименование: Заедно – ръка за ръка
Бенефициент: "Сдружение за насърчаване на икономическото и културно развитие на село Хотанца и село Тетово, обл. Русе-Хотет"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 17.08.2012
Начална дата: 09.10.2012
Дата на приключване: 09.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Русе
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията за равен достъп до образование и социалната интеграция, чрез създаване на условия за засилване на мотивацията за включване в образователния процес на деца и ученици от етническите малцинства на територията на кметство с. Тетово и с. Хотанца, общ. Русе
Дейности: Управление на проекта
Подобряване на вътрешната и външна среда на детските градини и училищата
Допълнителна подготовка и адаптация на децата от етническите малцинства
Създаване на ателиета по изкуства
Подготовка и допълнителни занимания по БЕЛ
Обучение и подготовка на педагогически специалисти за работа в мултикултурна среда
Работа с родители , които възпрепятстват децата си от редовно посещение на учебния процес
Информираност и публичност на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 92 583 BGN
Общ бюджет: 85 140 BGN
БФП: 85 140 BGN
Общо изплатени средства: 85 136 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 85 140 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 18 500 BGN
2013 18 753 BGN
2014 47 883 BGN
2015 0 BGN
85 136 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 72 369 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 15 725 BGN
2013 15 940 BGN
2014 40 700 BGN
2015 0 BGN
72 366 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 771 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 2 775 BGN
2013 2 813 BGN
2014 7 182 BGN
2015 0 BGN
12 770 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой родители от етническите малцинства включени в програми, свързани с повишаване на мотивацията за интегриране на децата им в образователната система
Индикатор 2 Брой учители и преподаватели включени в програми за повишаване на квалификацията за работа в мултикултурна среда
Индикатор 3 Деца и ученици от етнически малцинствени групи, интегрирани в образователната система (детските градини и училищата)
Индикатор 4 Деца и ученици, участващи в дейности за интеграция в образователната система (детските градини и училищата);


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз