Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.3.04-0024-C0001
Номер на проект: Д01-444/05.11.2012
Наименование: Развитие на електронните форми на дистанционно обучение и изграждане на "Виртуална библиотека" във ВТУ "Т.Каблешков" гр.София
Бенефициент: Висше транспортно училище „Тодор Каблешков”
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.08.2012
Начална дата: 05.11.2012
Дата на приключване: 05.11.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Целта на проекта е чрез развитието на електронни форми на дистанционно обучение във ВТУ "Т. Каблешков" да се стимулира процеса на учене през целия живот, като възможност за усъвършенстване на професионалните умения и компетентности, без продължително откъсване от работа.
Дейности: Изпълнение на дейност "Управление на проекта"
Изълнение на дейност "Развитие и модернизация на цнтър за учене през целия живот"
Изпълнение на дейност "Разработване на програми за електронни форми на дистанционно обучение"
Изпълнение на дейност "Създаване на виртуална библиотека с електронно хранилище на стандартизирани учебни компоненти"
Изпълнение на дейност "Разработване на електронни помагала"
Изпълнение на дейност "Разработване на електронни модули в сътрудничество с водещи компании от сектор "Транспорт""
Изпълнение на дейност "Провеждане на електронни обучителни курсове за преподаватели и студенти"
Изпълнение на дейност "Визуализация и информираност по проекта" 8*
Изпълнение на дейност "Одит на проекта"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 530 995 BGN
Общ бюджет: 479 718 BGN
БФП: 479 718 BGN
Общо изплатени средства: 479 718 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 479 718 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 106 100 BGN
2013 108 792 BGN
2014 209 903 BGN
2015 54 922 BGN
479 718 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 407 760 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 90 185 BGN
2013 92 474 BGN
2014 178 418 BGN
2015 46 684 BGN
407 760 BGN
В т.ч. Национално финансиране 71 958 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 15 915 BGN
2013 16 319 BGN
2014 31 486 BGN
2015 8 238 BGN
71 958 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 разработени програми за електронни форми на дистанционно обучение
Индикатор 2 брой студенти, включени в курсове за електронни форми на дистанционно обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз