Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.3.04-0069-C0001
Номер на проект: Д01-451/05.11.2012
Наименование: Въвеждане на дистанционно обучение по обществено здраве
Бенефициент: Медицински университет - София
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.08.2012
Начална дата: 05.11.2012
Дата на приключване: 05.11.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е подобряване на качеството и достъпа до обучение и квалификация чрез създаване на платформа за иновативни електронни форми за интерактивно обучение, развиване на виртуална библиотека и провеждане на обучение със студенти от Факултета по Обществено здраве на Медицински университет (МУ) - София.
Дейности: Дейност 1 Управление на проекта
Дейност 2 Дейности по информация и публичност
Дейност 3 Закупуване на хардуер за създаване на платформа за дистанционно обучение и софтуер за разработване на мултимедийно съдържание
Дейност 4 Създаване на лаборатория за разработване на мултимедийни материали
Дейност 5 Пускане в експлоатация на среда за електронно обучение в Moodle
Дейност 6 разработване на софтуер за реализиране а виртуална библиотека по обществено здравеопазване
Дейност 7* Провеждане на обучение с преподаватели за ползване на електронната среда за дистанционно обучение, виртуалната библиотека и създаване на електронно съдържание за тях.
Дейност 8 Разработване на електронни модули за обучение по дисциплини в бакалавърския и магистърския учебен план и разработване на съдържание за виртуална библиотека.
Дейност 9 Разработване и приемане на програма за дистанционно обучение на Факултета по обществено здраве
Дейност 10 Провеждане на обучение със студенти в бакалавърска и магистърска степен чрез използване на електронни форми за дистанционно обучение.
Дейност 11 Провеждане на анкети със студентите и анализ на резултатите от обучението. Създаване на наръчник за електронно обучение.
Дейност 12 Провеждане на семинар на ниво ВУЗ за представяне на резултатите.
Дейност 13 Одит на проект
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 288 394 BGN
Общ бюджет: 262 716 BGN
БФП: 262 716 BGN
Общо изплатени средства: 262 716 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 262 716 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 57 679 BGN
2014 136 338 BGN
2015 68 699 BGN
262 716 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 223 309 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 49 027 BGN
2014 115 887 BGN
2015 58 395 BGN
223 309 BGN
В т.ч. Национално финансиране 39 407 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 8 652 BGN
2014 20 451 BGN
2015 10 305 BGN
39 407 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 разработени програми за електронни форми на дистанционно обучение
Индикатор 2 създадени или модернизирани нови центрове за обучение през целия живот във висшите училища
Индикатор 3 брой студенти, завършили успешно поне един курс/модул за електронни форми на дистанционно обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз