Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.16-0048-C0001
Номер на проект: ESF-2116-09-08001
Наименование: "Професионална квалификация на заети лица от "Алтекс" ЕООД по професия "Работник в производство на облекло"
Бенефициент: "Алтекс" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.08.2012
Начална дата: 02.11.2012
Дата на приключване: 01.12.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Кърджали
                    Момчилград
Описание
Описание на проекта: Обща цел: Повишаване на производителността и адаптивността на труда и конкурентноспособността на фирма „ Алтекс“ЕООД ,посредством обучение на заети в нея лица и насърчаване инвестирането на човешките ресурси в капацитета на заетите лица
Дейности: 1.Стартиране и закриване на проекта 1Среща на екипа за управление и гости за откриване на проекта. 2.Провеждане на среща на екипа за изпълнение и управление на дейностите по проекта. 3.Среща на екипа за обучение и управление за закриване на проекта. 4.Провеждане на среща на екипа за обучение и управление и анализ на постигнатите резултати по проекта. 5.Анкети на обучаемите лица за степен на удовлетвореност от проведеното обучение.
2. Осигуряване на материали и консумативи Осигураване на материално обезпечаване на дейностите по проекта за провеждане на обучение по теория и практика на професията “Работник в производство на облекло“.
3.Обучение на 20 групи курсисти по професията“Работник в производство на облекло“ 1.Придобиване на знания на курситите: за видове шевни машини,материали в шевната промишленост, ЗБУТ,снемане мерки от тялото,технология при скрояване и изработка на долни и връхни облекла 2.Придобиване на умения на курсистите да: шият на шевна машина,да шият на ръка,да изпълняват основни и спомагателни операции при изготвяне на отделни детайли,да могат да кроят дамско и мъжко облекло,да изготвя кройки и шаблони за производство на облекло
4.Водене на учебна и счетоводна документация Водене на учебна и счетоводна документация, изготвяне на месечни технически и финансов отчети
5. Визуализация и разпространение на резултатите 1.Поставяне на информационна табела съгласно изискванията нарегламент № 1828/2006 на ЕК от 8 декемри 2006 2.Надлежно информиране на всички бенефициенти при подписване на договорите за доставки и услуги; 3.Визуализиране на всички документи; 4.Издаване на афиши, дипляни и брошури за информиране за дейностите по проекта; 5.Създаване и информиране на интернет страницата на „Алтекс“ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 292 300 BGN
Общ бюджет: 375 936 BGN
БФП: 262 934 BGN
Общо изплатени средства: 263 170 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 262 934 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 58 460 BGN
2014 227 274 BGN
2015 - 22 564 BGN
263 170 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 223 494 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 49 691 BGN
2014 193 183 BGN
2015 - 19 180 BGN
223 694 BGN
В т.ч. Национално финансиране 39 440 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 8 769 BGN
2014 34 091 BGN
2015 - 3 385 BGN
39 475 BGN
Финансиране от бенефициента 125 271 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз