Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.05-0046-C0001
Номер на проект: Д01-346/09.10.2012
Наименование: ,,За нашите деца”
Бенефициент: Обединено детско заведение №2 "Йорданка Николова"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 17.08.2012
Начална дата: 09.10.2012
Дата на приключване: 09.01.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Средец
Описание
Описание на проекта: Оптимизиране на процеса на образователна интеграция на деца от етнически малцинства чрез усъвършенстване на образователната интеркултурна среда и утвърждаване на взаимодействието между субекти и институции
Дейности: Повишаване на квалификацията на детски учители в областта на интеркултурното образование
Функциониране на арт ателие "Заедно на сцената"
Функциониране на клуб "Семейна акедемия"
Организация на група за ускорена езикова подготовка на български език
Организация на екскурзии и посещения на музеи
Организация и провеждане на кампанията под надслов "За нашите деца"
Издаване на учебни комплекти по интеркултурно образование в предучилищна възраст
Организация на двудневен форум "Образователна интеграция на ДЕМ в условията на съвременната детска градина "
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 63 294 BGN
Общ бюджет: 59 352 BGN
БФП: 59 352 BGN
Общо изплатени средства: 59 352 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 59 352 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 16 919 BGN
2014 42 433 BGN
2015 0 BGN
59 352 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 50 449 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 14 381 BGN
2014 36 068 BGN
2015 0 BGN
50 449 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 903 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 538 BGN
2014 6 365 BGN
2015 0 BGN
8 903 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой родители от етническите малцинства включени в програми, свързани с повишаване на мотивацията за интегриране на децата им в образователната система
Индикатор 2 Брой учители и преподаватели включени в програми за повишаване на квалификацията за работа в мултикултурна среда
Индикатор 3 Деца и ученици от етнически малцинствени групи, интегрирани в образователната система (детските градини и училищата)
Индикатор 4 Деца и ученици, участващи в дейности за интеграция в образователната система (детските градини и училищата);


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз