Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0052-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Технологично обновление на „Екселпак България” ООД чрез внедряване на оборудване за производство на фотополимерни форми за флексопечат
Бенефициент: "Екселпак България" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 30.10.2012
Дата на приключване: 30.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Марица
Описание
Описание на проекта: Технологично обновление на „Екселпак България” ООД чрез внедряване на оборудване за производство на фотополимерни форми за флексопечат.
Дейности: Дейност I. Подготвителни дейности
Дейност II. Подготовка на тръжната документация
Дейност V. Провеждане на тръжна процедура за ДМА
Дейност VI. Доставка и инсталация на новозакупеното оборудване
Дейност III. Избор на доставчик по елемент “Услуги”
Дейност IV. Разработване и предоставяне на пазарно проучване
Дейност VII. Информационни дейности и визуализация
Дейност VIII - Отчитане
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"РИПОРТ.БГ" АД
"ГЕД" ООД
"АТА Консулт"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 385 000 BGN
Общ бюджет: 548 675 BGN
БФП: 384 073 BGN
Общо изплатени средства: 384 073 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 384 073 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 384 073 BGN
2015 0 BGN
384 073 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 326 462 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 326 462 BGN
2015 0 BGN
326 462 BGN
В т.ч. Национално финансиране 57 611 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 57 611 BGN
2015 0 BGN
57 611 BGN
Финансиране от бенефициента 165 000 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 4 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 5 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 6 Намаляване на количеството брака
Индикатор 7 (Д) Намаляване себестойността на продукцията
Индикатор 8 (Д) Съкращаване на сроковете за изпълнение на поръчките


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз