Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0039-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Обновление и модернизация на технологичния процес за бутилиране на натурална минерална вода в "Минерална вода Княжево" ЕООД
Бенефициент: "МИНЕРАЛНА ВОДА КНЯЖЕВО" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 30.10.2012
Дата на приключване: 30.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: „Обновление и модернизация на технологичния процес за бутилиране на натурална минерална вода в „Минерална вода Княжево” ЕООД”
Дейности: Дейност 1: Управление и отчетност на проекта
Дейност 2: Провеждане на процедура за избор на изпълнител
Дейност 3: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на технологично оборудване
Дейност 4: Визуализация на проекта
Дейност 5: Одит на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"БЕТА ФЕСТ" ООД
"Колева Одит" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 398 489 BGN
Общ бюджет: 568 500 BGN
БФП: 397 950 BGN
Общо изплатени средства: 397 950 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 397 950 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 397 950 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
397 950 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 338 258 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 338 258 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
338 258 BGN
В т.ч. Национално финансиране 59 693 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 59 693 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
59 693 BGN
Финансиране от бенефициента 170 781 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Доставено и въведено в експлоатация технологично оборудване
Индикатор 5 Намаляване на средната възраст на технологичното оборудване (%) в предприятието
Индикатор 6 създадени инвестиции в предприятието в евро
Индикатор 7 въведени нови технологии/продукти (общ брой)
Индикатор 8 създаден екип по проекта в предприятието
Индикатор 9 провеждане на процедура за избор на изпълнител за доставка
Индикатор 10 доставено и въведено в експлоатация на технологично оборудване
Индикатор 11 изработени стикери и табели брой
Индикатор 12 изработен одиторски доклад брой


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз