Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0354-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Модернизация на малка гъвкава леярна за производство на висококачествени детайли от цветни метали
Бенефициент: "ЛАКИ 131" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 30.10.2012
Дата на приключване: 30.12.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: Модернизация на малка гъвкава леярна за производство на висококачествени детайли от цветни метали
Дейности: Дейност 1 Проектен старт
Дейност 2 Избор на изпълнители за доставка на оборудване
Дейност 3 Доставка и инсталиране на оборудване
Дейност 4 Визуализация на проекта
Дейност 5 Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 504 000 BGN
Общ бюджет: 487 525 BGN
БФП: 341 268 BGN
Общо изплатени средства: 341 268 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 341 268 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 341 268 BGN
2015 0 BGN
341 268 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 290 077 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 290 077 BGN
2015 0 BGN
290 077 BGN
В т.ч. Национално финансиране 51 190 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 51 190 BGN
2015 0 BGN
51 190 BGN
Финансиране от бенефициента 216 000 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 5 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 6 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 7 Индикатор 1: Закупена и инсталирана Леярска машина със студена камера
Индикатор 8 Индикатор 2: Закупен и инсталиран Робот за наливане
Индикатор 9 Индикатор 3: Закупен и инсталиран Робот за пръскане на обмазка
Индикатор 10 Индикатор 4: Закупен и инсталиран Робот-ръка за отнемане на детайл
Индикатор 11 Индикатор 5: Закупен и инсталиран Апарат за спектрален анализ
Индикатор 12 Индикатор 6: Увеличение на приходите от продажби на фирмата на третата финансова година след изпълнението на проекта (%)
Индикатор 13 Индикатор 7: Увеличение на дела на износа от общите продажби на дружеството на третата финансова година след изпълнението на проекта (%)
Индикатор 14 (Д) Въведени нови технологии/нови продукти в предприятието
Индикатор 15 (Д) Реализирани инвестиционни проекти в "Лаки 131" ООД


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз