Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0050-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на флексопечатна машина
Бенефициент: ТЕМКО ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 30.10.2012
Дата на приключване: 30.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Стара Загора
Описание
Описание на проекта: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на флексопечатна машина.
Дейности: Дейност 1: Провеждане на тръжна процедура за избор на доставчик на оборудването
Дейност 2: Закупуване и въвеждане в експлоатация на технологичното оборудване
3: Одит на проекта
Дейност 4: Визуализация на дейностите по проекта
Kонсултантски услуги по изготвяне на проектното предложение
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Дианов-Експерт Консулт" ЕООД
РЕГАЛА ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 494 935 BGN
Общ бюджет: 706 337 BGN
БФП: 494 436 BGN
Общо изплатени средства: 494 436 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 494 436 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 494 436 BGN
2015 0 BGN
494 436 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 420 270 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 420 270 BGN
2015 0 BGN
420 270 BGN
В т.ч. Национално финансиране 74 165 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 74 165 BGN
2015 0 BGN
74 165 BGN
Финансиране от бенефициента 212 115 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 4 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 5 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 6 Индикатор 1: Успешно проведена тръжна процедура за избор на изпълнител
Индикатор 7 Индикатор 2: Закупено и въведено в експлоатация технологично оборудване (флексопечатна машина)
Индикатор 8 Индикатор 3: Изготвен и одобрен независим финансов одит на проекта
Индикатор 9 Индикатор 4: Информационна табела
Индикатор 10 Индикатор 5: Публикации в печатни издания


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз