Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0506-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: ФАКТОР ЕООД – модернизацията като фактор за устойчивост и конкурентоспособност
Бенефициент: ФАКТОР ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 30.10.2012
Дата на приключване: 30.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Кюстендил
                    Дупница
Описание
Описание на проекта: ФАКТОР ЕООД – модернизацията като фактор за устойчивост и конкурентоспособност.
Дейности: Дейност 1 Проектен старт
Дейност 2 Избор на изпълнители за доставка на оборудване
Дейност 3 Доставка на оборудване
Дейност 5 Консултантски услуги
Дейност 4 Финализиране на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 947 052 BGN
Общ бюджет: 1 346 400 BGN
БФП: 942 480 BGN
Общо изплатени средства: 942 480 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 942 480 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 942 480 BGN
2015 0 BGN
942 480 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 801 108 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 801 108 BGN
2015 0 BGN
801 108 BGN
В т.ч. Национално финансиране 141 372 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 141 372 BGN
2015 0 BGN
141 372 BGN
Финансиране от бенефициента 405 879 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 4 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Индикатор 1: Сформиран екип за изпълнение на проекта
Индикатор 6 Индикатор 2: Проведен и процедури за избор на изпълнител
Индикатор 7 Индикатор 2: Проведени процедури за избор на изпълнител
Индикатор 8 Индикатор 3: Материали за визуализация на проекта
Индикатор 9 Индикатор 4: Изготвени финални отчети на проекта
Индикатор 10 Индикатор 5: Въведени нови технологии / продукти (общ брой): 5.1. нови технологии (брой) 5.2. нови продукти (брой)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз