Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0034-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Пластмасови изделия със специални изисквания за чистота
Бенефициент: ЕТ "СИМА - ЯКИМ МИХОВ"
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 30.10.2012
Дата на приключване: 30.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Ловеч
                    Априлци
Описание
Описание на проекта: „Пластмасови изделия със специални изисквания за чистота”
Дейности: Дейност 1 - Организация и подготовка за изпълнението на проекта
Дейност 2 - Провеждане на тръжна процедура за избор на доставчици на ДМА
Дейност 3 - Доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на закупеното оборудване
Дейност 4 - Избор на консултантска организация и изготвяне на маркетингова стратегия
Дейност 7 - Финансов одит
Дейност 5 - Популяризиране и визуализация на проекта
Дейност 6 - Мониторинг и отчетност на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Бисиком-61 ООД
"ФИЛАР" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 323 050 BGN
Общ бюджет: 438 300 BGN
БФП: 306 810 BGN
Общо изплатени средства: 306 810 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 306 810 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 306 810 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
306 810 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 260 789 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 260 789 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
260 789 BGN
В т.ч. Национално финансиране 46 022 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 46 022 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
46 022 BGN
Финансиране от бенефициента 138 450 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 4 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 5 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 6 машини и съоръжения по проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз