Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.05-0095-C0001
Номер на проект: Д01-320/04.10.2012
Наименование: Всички сме еднакви, всички сме различни
Бенефициент: Сдружение "Социална подкрепа и информация"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 17.08.2012
Начална дата: 04.10.2012
Дата на приключване: 04.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Осигуряване на условия за по-успешна социална и трудова реализация на учениците с ромски произход от 3 СОУ "Марин Дринов" чрез подобряване на условията за равен достъп до образование и обучение и прилагане на принципа за "учене през целия живот"
Дейности: Подготовка на дейност 1 Управление на проекта
Изпълнение на Д1
Подготовка на дейност 2 Изграждане на система от извънкласни и извънучилищни дейности, свързани с интеркултурното образование
Изпълнение на Д2
Подготовка на дейност 3 Обучение на учители и родители в успешни модели за образователна подкрепа на ромските деца
Изпълнение на Д3
Подготовка на Дейност 4 Развлекателно-образователни ателиета
Изпълнение на Д4
Подготовка на Дейност 5 Оборудване на „Мултифункционална стая”
Изпълнение на Д5
Подготовка на Дейност 6 Информиране и публичност
Изпълнение на Д6
Партньори
Партньори:
3 СОУ "Марин Дринов"
Изпълнители:
Алегро 2000
"Старри травел" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 312 385 BGN
Общ бюджет: 306 449 BGN
БФП: 306 449 BGN
Общо изплатени средства: 306 274 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 306 449 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 62 477 BGN
2013 187 230 BGN
2014 56 567 BGN
2015 0 BGN
306 274 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 260 481 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 53 105 BGN
2013 159 145 BGN
2014 48 082 BGN
2015 0 BGN
260 333 BGN
В т.ч. Национално финансиране 45 967 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 9 372 BGN
2013 28 084 BGN
2014 8 485 BGN
2015 0 BGN
45 941 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой родители от етническите малцинства включени в програми, свързани с повишаване на мотивацията за интегриране на децата им в образователната система
Индикатор 2 Брой учители и преподаватели включени в програми за повишаване на квалификацията за работа в мултикултурна среда
Индикатор 3 Деца и ученици от етнически малцинствени групи, интегрирани в образователната система (детските градини и училищата)
Индикатор 4 Деца и ученици, участващи в дейности за интеграция в образователната система (детските градини и училищата);


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз