Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.05-0012-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Разработване на интернет базиран софтуер за цялостно управление и организация на фирми (BA ERP)"
Бенефициент: "БИЗНЕС АСПЕКТИ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 23.08.2012
Начална дата: 22.10.2012
Дата на приключване: 22.10.2014
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е да бъде създаден, тестван, технически и документално обезпечен и подготвен за пазарна реализация иновативния софтуерен продукт БАЕРПи.
Дейности: Сформиране на екип (Организация, управление и отчитане на проекта) Включително възнаграждения, осигуровки и командировки
Закупуване на хардуер
Закупуване на софтуер
Разработване на икономическа оценка
Разработване на финансова оценка
Разработване на маркетингова стратегия за реализацията на БАЕРПи
Консултански услуги - лицензиран представител по индустриална собственост
Популяризиране на иновацията Интернет страница, рекламни брошури и профил на продукта
Организиране на целеви демонстрации на БАЕРПи Наем на зала; мутимедиен проектор; безжичен микрофон
Наем на офис за работа на квалифицирания персонал по изпълнението
Наем на офис за организация и управление на проекта Вкл. интернет, телефон и електроенергия
Офис консумативи
Визуализация
Одит
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"МИГ-МАРКЕТ" ООД
„Т. Р. Д.” ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 222 332 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 24 704 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 Брой НИРД проекти
Индикатор 3 брой създадени НИРД работни места
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 брой подкрепени стартиращи иновативни предприятия
Индикатор 6 ниво на оцеляване на стартиращите иновативни предприятия
Индикатор 7 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 8 Функциониращ сайт, представящ продукта.
Индикатор 9 Брой потребители за демо версията на продукта.
Индикатор 10 Потребителски оформена книжка за техническа спецификация
Индикатор 11 Потребителски оформено ръководство за работа с продукта.
Индикатор 12 Брой работещи модули от обявените по проекта.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз