Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.1.09-0023-C0001
Номер на проект: ESF-1109-01-01001
Наименование: Придобиване на квалификация и практически умения за полагане на грижи за възрастни хора
Бенефициент: Пиа Матер ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 13.08.2012
Начална дата: 19.09.2012
Дата на приключване: 19.05.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: Недефиниран
Описание
Описание на проекта: Квалификация и осигуряване на стаж на безработни лица за полагане на грижи за възрастни хора
Дейности: 1. Подбор на кандидати за обучение и стаж, регистрирани в бюрата по труда Подборът на кандидати е необходим, за да бъдат избрани безработни лица, регистрирани в бюрата по труда, които отговарят на минималните изисквания за участие в обучение за посочената професионална квалификация и имат мотивацията да реализират тримесечен стаж по придобитата квалификация, както и дългосрочно да се включат в дейността на домашния патронаж на Пиа Матер ООД след реализиране на настоящия проект.
2. Избор на обучителна организация по ЗОП Изборът на обучителна организация е необходим, тъй като кандидатът по настоящето проектно предложение е работодател. За целта е необходимо да бъдат изискани, получени и оценени оферти от лицезирани обучителни организации.
3. Текущо наблюдение на провежданото от изпълнителя обучение За постигане на ефект от обучението е необходимо да се гарантира високо качество, като за целта ще се търси текуща отчетност от изпълнителя за провежданото обучение.
4. Организиране, провеждане, супервизия на работния стаж и текущо отчитане на извършените дейности Ще бъде организиран тримесечен стаж в домашния патронаж на Пиа Матер ООД, по време на който стажантите ще бъдат прикрепвани към служители на патронажа, като се определя работен график за посещение в дома на клиенти на домашния патронаж. По време на стажа ще бъде провеждана текуща супервизия на стажантите с цел споделяне и разрешаване на практически трудности срещани в дейността. Дейностите по време на работния стаж ще бъдат текущо проследявани и отчитани.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Сдружение "Дете и пространство"
Яна 2001
Дайва 2009
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 23 374 BGN
Общ бюджет: 19 275 BGN
БФП: 19 275 BGN
Общо изплатени средства: 19 275 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 19 275 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 19 275 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
19 275 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 16 384 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 16 384 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
16 384 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 891 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 891 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 891 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в заетост след обучение
Индикатор 3 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз