Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.05-0104-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Иновации от Център за научни изследвания и развитие Интуитив Текнолъджи Балкани
Бенефициент: "ИНТУИТИВ ТЕКНОЛЪДЖИ-БАЛКАНИ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 31.07.2012
Начална дата: 19.09.2012
Дата на приключване: 19.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Целта на този проект е да се създаде иновативен софтуерен продукт, който по своята същност представлява иновативен език за програмиране. Иновативността се състои във възможността на въпросния език да бъде прилаган за всички основни операционни платформи за мобилни апарати
Дейности: Дейност 1 „Старт и управление на проекта
Дейност 2 „Разработване на иновацията”
Дейност 3 „Придобиване на ДМА”
Дейност 4 „Изработване на икономическа и финансова оценка на разработвания иновативен продукт”
Дейност 5 „Маркетингови активности”
Дейност 6 „Визуализация на проекта”
Дейност 7 „Одит на проекта”
Разходи за специализирана консултантска помощ - чуждестранен експертен опит
Юридически услуги
Промоционални брошури
Разходи за наемане на изложбена площ, щанд и регистрация за участие на международни специализирани изложения и панаири
Разходи за консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение
Разходи за организация и управление
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Ком Трейд 98" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 367 532 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 124 848 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 104 598 BGN
2015 20 250 BGN
124 848 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 88 908 BGN
2015 17 212 BGN
106 120 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 15 690 BGN
2015 3 037 BGN
18 727 BGN
Финансиране от бенефициента 40 837 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 Брой НИРД проекти
Индикатор 3 брой създадени НИРД работни места
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 брой подкрепени стартиращи иновативни предприятия
Индикатор 6 ниво на оцеляване на стартиращите иновативни предприятия
Индикатор 7 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 8 "Доставени ДМА"
Индикатор 9 Икономическа и финансова оценка на разработвания иновативен продукт
Индикатор 10 "Маркетингова стратегия"
Индикатор 11 Маркетингови активности
Индикатор 12 "Разяснителна табела"
Индикатор 13 "Доклад от одит"
Индикатор 14 Разработен иновативен софтуерен продукт - унифициран език за програмиране за всички водещи мобилни операционни системи – готов да бъде въведен на пазара


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз