Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.05-0099-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Суспензионни листни неорганични торове
Бенефициент: "ХИМТЕХ КОМЕРС 2009" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 31.07.2012
Начална дата: 19.09.2012
Дата на приключване: 19.03.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Провадия
Описание
Описание на проекта: Обща цел на проекта: Разработване на гама от суспензионни листни торове от ново поколение които да бъдат конкурентни на европейския и световен пазар
Дейности: Управление на проекта
Разходи за възнаграждение и командировки Разходи за възнаграждение и командировки
Анализ на наличните данни в научната литература за производство на листни торове
ДМА
ДНА
Такси за регистрация на патент
Изработване на техническа, икономическа и финансова оценка
Създаване на програма и методики за изследвания, измервания и изпитвания Създаване на програма и методики за изследвания, измервания и изпитвания
полеви изпитвания на опитни образци полеви изпитвания на опитни образци
разработване на технологии за производство, респективно създаване или осъществяване на иновативния продукт разработване на технологии за производство, респективно създаване или осъществяване на иновативния продукт
защита на патент защита на патент
изготвяне на интернет страница и проспекти изготвяне на интернет страница и проспекти
Разходи за консумативи и материали за изработка на опитен образец Разходи за консумативи и материали за изработка на опитен образец
наемане на помещения за извършването на изследвания, измервания, изпитвания наемане на помещения за извършването на изследвания, измервания, изпитвания
ОДИТ ОДИТ
Визуализация Визуализация
организация и управление организация и управление
маркетинг план за пазарна реализация маркетинг план за пазарна реализация
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 350 149 BGN
Общ бюджет: 280 707 BGN
БФП: 252 636 BGN
Общо изплатени средства: 251 731 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 252 636 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 25 110 BGN
2015 226 621 BGN
251 731 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 214 741 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 21 344 BGN
2015 192 628 BGN
213 972 BGN
В т.ч. Национално финансиране 37 895 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 3 767 BGN
2015 33 993 BGN
37 760 BGN
Финансиране от бенефициента 38 905 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 Брой НИРД проекти
Индикатор 3 брой създадени НИРД работни места
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 брой подкрепени стартиращи иновативни предприятия
Индикатор 6 ниво на оцеляване на стартиращите иновативни предприятия
Индикатор 7 Намаляване на производствените разходи/себестойността на продукцията/услугите
Индикатор 8 Въвеждане на нови продукти/услуги
Индикатор 9 Подобряване на пазарните позиции
Индикатор 10 Увеличаване на производствения капацитет и приходите от продажби


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз