Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO004-2.0.01-0015-C0001
Номер на проект: ДОПТ-20/19.08.2014 г.;ДОПТ-41/11.12.2015 г.
Наименование: „Изграждане на АМ Калотина – София - Лот 1: „Западна дъга на Софийски околовръстен път”
Бенефициент: Агенция “Пътна инфраструктура”
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Транспорт"
Дата на решение на договарящия орган: 21.08.2012
Начална дата: 21.08.2012
Дата на приключване: 30.01.2016
Статус: В процес на изпълнение
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
Описание
Описание на проекта: Изграждане на отсечката Западна дъга от СОП, част от път Е-79 "Калотина-София
Дейности: Непредвидени разходи
Възнаграждения (за планиране и проектиране)
Закупуване на земя
Строителство и изграждане
Надзор по време на строителството
Публичност
Техническа помощ
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 68 385 402 BGN
Общ бюджет: 90 442 906 BGN
БФП: 68 210 739 BGN
Общо изплатени средства: 46 821 644 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 68 210 739 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 4 782 000 BGN
2013 21 208 849 BGN
2014 18 138 510 BGN
2015 2 692 286 BGN
46 821 644 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 57 987 861 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 3 825 600 BGN
2013 16 967 079 BGN
2014 14 510 808 BGN
2015 2 153 829 BGN
37 457 316 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 222 878 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 956 400 BGN
2013 4 241 770 BGN
2014 3 627 702 BGN
2015 538 457 BGN
9 364 329 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 (Д) Построена магистрала
Индикатор 2 (Д) Изградена магистрала
Индикатор 3 (Д) Изградени лентите за движение
Индикатор 4 (Д) Изградена разделителна ивица
Индикатор 5 (Д) Изградени пътни възли
Индикатор 6 (Д) Изградени мостове (над река)
Индикатор 7 (Д) Изградени надлези над пътища
Индикатор 8 (Д) Изградени надлези над ж.п. линии
Индикатор 9 (Д) Изградени естакади
Индикатор 10 (Д) Изградени пресичания с магистрали топлопроводи
Индикатор 11 (Д) Изградени шумозащитни съоръжения


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз