Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.04-0088-C0001
Номер на проект: 2ИПП-02-59
Наименование: Внедряване на иновативен процес „Гъвкаво производство на горно облекло с използване на силно иновативна технология и организация” в „БТБ България” АД
Бенефициент: БТБ БЪЛГАРИЯ АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 27.06.2012
Начална дата: 30.08.2012
Дата на приключване: 30.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Русе
Описание
Описание на проекта: Внедряване на иновативен процес „Гъвкавопроизводство на горно облекло с използванена силно иновативна технология иорганизация” в „БТБ България” АД
Дейности: Дейност 1 (Планиране на необходимите ресурси)
Дейност 2 (Избор на изпълнители)
Дейност 3 (Закупуване, доставка и инсталиране на оборудването)
Дейност 4 (Внедряване на иновативния процес)
Дейност 5 (Провеждане на маркетингово проучване и адаптиране на маркетинговата стратегия на „БТБ България” АД)
Дейност 6 (Дейности за визуализация)
Дейност 7 (Дейности за отчитане на проекта) и одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 999 888 BGN
Общ бюджет: 3 353 175 BGN
БФП: 1 998 562 BGN
Общо изплатени средства: 1 998 562 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 998 562 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 599 910 BGN
2014 398 652 BGN
2015 0 BGN
1 998 562 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 698 778 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 359 924 BGN
2014 338 854 BGN
2015 0 BGN
1 698 778 BGN
В т.ч. Национално финансиране 299 784 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 239 987 BGN
2014 59 798 BGN
2015 0 BGN
299 784 BGN
Финансиране от бенефициента 1 355 592 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Създадени нови работни места в подкрепените предприятия
Индикатор 2 НИРД проекти, реализирани от подкрепените предприятия
Индикатор 3 Реализация на проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 Създадени инвестиции в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Брой реализирани инвестиционни проекти
Индикатор 6 Индикатор 1: Проведени тръжни процедури
Индикатор 7 Индикатор 2: Закупени нови машини
Индикатор 8 Индикатор 3: Внедрени иновативни процеси


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз