Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.04-0086-C0001
Номер на проект: 2ИПП-02-57
Наименование: Внедряване на иновативен продукт в производството на пътни знаци в „Зебра” ООД
Бенефициент: „ ЗЕБРА ” ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 27.06.2012
Начална дата: 30.08.2012
Дата на приключване: 30.05.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Аксаково
Описание
Описание на проекта: Внедряване на иновативен продукт в производството на пътни знаци в „Зебра” ООД
Дейности: Подготовка за изпълнението на проекта
Подготовка на документация, сключване на договор и доставка на оборудване
Подготовка на документация, сключване на договор за разработване на софтуер за управление
Дейност визуализация
Консултантски услуги по изготвяне на проекта
Одит и отчет за изпълнението на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 821 954 BGN
Общ бюджет: 1 367 686 BGN
БФП: 818 435 BGN
Общо изплатени средства: 818 342 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 818 435 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 164 000 BGN
2013 0 BGN
2014 422 103 BGN
2015 232 239 BGN
818 342 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 695 669 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 139 400 BGN
2013 0 BGN
2014 358 788 BGN
2015 197 403 BGN
695 591 BGN
В т.ч. Национално финансиране 122 765 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 24 600 BGN
2013 0 BGN
2014 63 315 BGN
2015 34 836 BGN
122 751 BGN
Финансиране от бенефициента 551 686 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара
Индикатор 2 Създадени нови работни места в подкрепените предприятия
Индикатор 3 НИРД проекти, реализирани от подкрепените предприятия
Индикатор 4 Реализация на проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 Създадени инвестиции в подкрепените предприятия
Индикатор 6 Брой реализирани инвестиционни проекти
Индикатор 7 Индикатор 1: Произведени бройки пътни знаци
Индикатор 8 Индикатор 2: Увеличени приходи от продажби на иновативен продукт
Индикатор 9 Индикатор 4: Разработена техническа спецификация и документация за доставка на оборудване
Индикатор 10 Индикатор 5: Действащо оборудване
Индикатор 11 Индикатор 6: Извършен одит
Индикатор 12 Индикатор 11: Дейности по визуализация
Индикатор 13 Индикатор 12: Внедрен в производството Иновативен продукт


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз