Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.03-0019-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Метод и система за разплащане с мобилни ваучери"
Бенефициент: "КЕШУЕЙВ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.07.2012
Начална дата: 02.08.2012
Дата на приключване: 02.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Метод и система за разплащане с мобилни ваучери
Дейности: Дейност 1 - Подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители в съответствие с ПМС 55/2007.
Дейност 2 - Закупуване и доставка на оборудване
Дейност 3 - Закупуване и доставка на софтуер
Дейност 4 - Предоставяне на консултантски услуги
Дейност 5 - Представяне на технически консултантски услуги
Дейност 6 - Услуга за разработване на бизнес и маркетингова стратегия
Дейност 7 - Услуги, свързани с продуктова сертификация
Дейност 9 - Публичност и визуализация на проекта
Дейност 8 - Консултантски услуги от инженерно-технически характер за внедряване на иновативния процес
Дейност 10 - Извършване на одит на проекта
Дейност 11 - Управление, мониторинг и отчетност на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"СИРМА СОЛЮШЪНС" АД
РИМЕСА ОДИТ
„Скейл Фокус“ АД
"Калипърс"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 557 192 BGN
Общ бюджет: 791 038 BGN
БФП: 553 727 BGN
Общо изплатени средства: 553 727 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 553 727 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 362 347 BGN
2014 49 700 BGN
2015 141 680 BGN
553 727 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 470 668 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 307 995 BGN
2014 42 245 BGN
2015 120 428 BGN
470 668 BGN
В т.ч. Национално финансиране 83 059 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 54 352 BGN
2014 7 455 BGN
2015 21 252 BGN
83 059 BGN
Финансиране от бенефициента 238 797 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 2 Брой на създадените работни места
Индикатор 3 Индикатор 1: Проведени тръжни процедури за избор на изпълнители по ПМС
Индикатор 4 Индикатор 2: Сключени договори с изпълнители след проведени процедури за избор
Индикатор 5 Индикатор 3: Закупено и доставено производствено оборудване (ДМА)
Индикатор 6 Индикатор 4: Закупени ДНА
Индикатор 7 Индикатор 5: Предоставени услуги свързани с оптимизиране на технологиите за внедряване на иновативната услуга
Индикатор 8 Индикатор 6: Предоставени услуги свързани с оптимизиране на системата за защита на транзакциите.
Индикатор 9 Индикатор 7: Предоставени услуги за маркетингово проучване и бизнес план за внедряване на иновативния процес
Индикатор 10 Индикатор 8: Предоставени услуги за сертифициране в съответствие с приложимите стандарти
Индикатор 11 Индикатор 9: Предоставени услуги от инженерно технически характер за внедряване на иновативния процес
Индикатор 12 Индикатор 10: Изпълнени дейности по публичност
Индикатор 13 Индикатор 11: Извършен одит на проекта
Индикатор 14 Индикатор 12: Извършено управление, мониторинг и отчетност на проекта
Индикатор 15 НИРД проекти, реализирани от подкрепените предприятия (брой), (Определение: брой проекти за разработване и комерсиалицация на иновативни продукти/процеси/услуги
Индикатор 16 Индикатор 14: Реализирани инвестиционни проекти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз