Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.03-0014-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Повишаване на конкурентоспособността на "Три Де Проджексън" ЕООД чрез разработване и внедряване на иновативен софтуер за интерактивни три де прожекции"
Бенефициент: "Три Де Проджекшън" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 13.06.2012
Начална дата: 02.08.2012
Дата на приключване: 02.02.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Повишаване на конкурентоспособността на "Три Де Проджекшън" ЕООД чрез разработване и внедряване на иновативен софтуер за интерактивни три де прожекции
Дейности: Дейност 1 Доставка, инсталиране и изпитване на хардуер
Дейност 2 Доставка, внедряване и изпитване на софтуер
Дейност 3 Реализация на консултантски услуги
Дейност 4 Визуализация, информиране и публичност на проекта
Дейност 5 Одит
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
„Контракс” АД
Карат България ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 962 116 BGN
Общ бюджет: 1 369 911 BGN
БФП: 958 938 BGN
Общо изплатени средства: 958 938 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 958 938 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 958 938 BGN
2015 0 BGN
958 938 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 815 097 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 815 097 BGN
2015 0 BGN
815 097 BGN
В т.ч. Национално финансиране 143 841 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 143 841 BGN
2015 0 BGN
143 841 BGN
Финансиране от бенефициента 412 335 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 2 реализирана тръжна процедура; за доставен хардуер;
Индикатор 3 доставен хардуер 7 бр. и инсталиран и изпитан хардуер;
Индикатор 4 реализиранa тръжнa процедурa; за Брой доставен софтуер; и Брой внедрен и изпитан софтуер;
Индикатор 5 реализирана тръжна процедура; за Изготвяна продуктова стратегия
Индикатор 6 Изготвяна продуктова стратегия
Индикатор 7 реализиранa тръжнa процедурa за Изготвени визуализационни стикери
Индикатор 8 Изготвени и разпространени брошури
Индикатор 9 Проведена тръжна процедура за Изготвен одиторски доклад
Индикатор 10 Изготвяне на одиторски доклад


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз