Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0483-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Въвеждане в експлоатация на трансферна преса за производство на аерозолен ринг за аерозолен флакон
Бенефициент: "БУЛМЕТАЛ ТРЕЙДИНГ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 22.08.2012
Дата на приключване: 22.01.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Гурково
Описание
Описание на проекта: Въвеждане в експлоатация на трансферна преса за производство на аерозолен ринг за аерозолен флакон
Дейности: Дейност 1. Сформиране на екип по проекта
Дейност 2. Провеждане на тръжна процедура за избор на доставчици на оборудване (ДМА)
Дейност 3. Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на закупеното оборудване (ДМА)
Дейност 4. Визуализация и популяризиране на дейностите по проекта
Дейност 5. Одит на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ЕВРООДИТ РУСЕ
IGM Emballagentechnik GmbH
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 999 863 BGN
Общ бюджет: 1 431 377 BGN
БФП: 998 674 BGN
Общо изплатени средства: 998 674 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 998 674 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 998 674 BGN
2015 0 BGN
998 674 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 848 873 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 848 873 BGN
2015 0 BGN
848 873 BGN
В т.ч. Национално финансиране 149 801 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 149 801 BGN
2015 0 BGN
149 801 BGN
Финансиране от бенефициента 433 218 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 4 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 5 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 6 Проведена процедура за избор на доставчик на оборудване по проекта
Индикатор 7 Сключен договор с доставчик на оборудване
Индикатор 8 Доставено, инсталирано и въведено в експлоатация оборудване - Трансферна преса за производство на аерозолен ринг ф60мм за аерозолен флакон ф65мм
Индикатор 9 Предаден доклад за одит
Индикатор 10 Изработена обозначителна табела и стикери


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз