Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0358-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Технологично обновление и повишаване ефективността на "ПЕТРОВ П.М" ЕООД
Бенефициент: "ПЕТРОВ П.М." ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 27.07.2012
Дата на приключване: 27.07.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Технологично обновление и повишаване ефективността на "ПЕТРОВ П.М"ЕООД
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1: Провеждане на процедура за избор на доставчик на два броя вертикални четириосни обработващи центрове.
Подготовка и изпълнение на Дейност 2: Закупуване и доставка на два броя вертикални четириосни обработващи центрове.
Подготовка и изпълнение на Дейност 3: Пускане в експлоатация на два броя вертикални четириосни обработващи центрове.
Подготовка и изпълнение на Дейност 4: Провеждане на процедура за избор на доставчик на „Софтуерна информационна система за управление на производствения процес”
Подготовка и изпълнение на Дейност5: Закупуване, доставка, пускане в експлоатация и внедряване на Софтуерна информационна система за управление на производствения процес
Подготовка и изпълнение на Дейност 6: Визуализация на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 7: Одит на проекта (включително провеждане на процедура за избор на одитор)
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 303 664 BGN
Общ бюджет: 342 080 BGN
БФП: 205 248 BGN
Общо изплатени средства: 205 248 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 205 248 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 205 248 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
205 248 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 174 461 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 174 461 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
174 461 BGN
В т.ч. Национално финансиране 30 787 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 30 787 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
30 787 BGN
Финансиране от бенефициента 202 442 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 5 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 6 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 7 Въведени нови технологии / продукти
Индикатор 8 Проведени открити процедури за избор изпълнители за доставка на оборудването и софтуер по проекта
Индикатор 9 Закупено ново производствено оборудване (ДМА)
Индикатор 10 „Софтуерна информационна система за управление на производствения процес”


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз