Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0524-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване на конкурентноспособността на „Торготерм” АД чрез продължаваща технологична модернизация
Бенефициент: "Торготерм" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 27.07.2012
Дата на приключване: 27.07.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Кюстендил
                    Кюстендил
Описание
Описание на проекта: Повишаване на конкурентноспособността на „Торготерм” АД чрез продължаваща технологична модернизация
Дейности: Дейност 1: Управление и отчитане изпълнението на проекта
Дейност 2 Провеждане на тръжна процедура за избор на изпълнители/доставчици
Дейност 3 Доставка на технологично оборудване
Дейност 4 Визуализация и публичност по проекта
Дейност 4 Одит и заверка на разходите по изпълнение на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
АМАДА ГмбХ
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 174 802 BGN
Общ бюджет: 1 957 926 BGN
БФП: 1 174 560 BGN
Общо изплатени средства: 1 174 560 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 174 560 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 174 560 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 174 560 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 998 376 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 998 376 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
998 376 BGN
В т.ч. Национално финансиране 176 184 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 176 184 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
176 184 BGN
Финансиране от бенефициента 783 528 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 5 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 6 Сключени договори с доставчици /изпълнители
Индикатор 7 Доставено и въведено в експлоатация ново производствено оборудване
Индикатор 8 Извършени одит и заверка на разходите по изпълнението на проекта
Индикатор 9 Изпълнени визуализационни дейности по проекта (визуализационна табела, медийни публикации и пр.)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз