Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0305-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Технологична модернизация на „Екоинженеринг 96” ООД чрез закупуване на ново оборудване
Бенефициент: "ЕКОИНЖЕНЕРИНГ 96" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 27.07.2012
Дата на приключване: 27.07.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: Технологична модернизация на „Екоинженеринг 96” ООД чрез закупуване на ново оборудване
Дейности: Дейност 1 Изготвяне на проектно предложение - консултантски услуги
Подготовка на Дейност 2 Тръжни процедури за избор на доставчици
Изпълнение на Дейност 2 Тръжни процедури за избор на доставчици
Подготовка на Дейност 3 Доставка на лазерна машина
Изпълнение на Дейност 3 Доставка на лазерна машина
Подготовка на Дейност 4 Визуализация
Изпълнение на Дейност 4 Визуализация
Подготовка на Дейност 5 Одит
Изпълнение на Дейност 5 Одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 754 284 BGN
Общ бюджет: 1 077 083 BGN
БФП: 753 958 BGN
Общо изплатени средства: 753 958 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 753 958 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 753 958 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
753 958 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 640 864 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 640 864 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
640 864 BGN
В т.ч. Национално финансиране 113 094 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 113 094 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
113 094 BGN
Финансиране от бенефициента 323 264 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 4 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 5 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 6 нови технологии
Индикатор 7 нови продукти!
Индикатор 8 реализирани инвестиционни проекти!
Индикатор 9 Подписани договори за доставка на стоки и услуги
Индикатор 10 Доставени машини!
Индикатор 11 1. Информационна табела 2. Рекламен стикер
Индикатор 12 Одитен доклад!
Индикатор 13 Създанени инвестиции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз